Links.

Hieronder treft u, wellicht interessante links aan. Alsmede ons bekende dierenartsen en natuurlijk de dierenbescherming, waar wij in het verleden zowel in Zeeland als in Limburg voor gewerkt hebben.

Dierenwelzijn en Zorg:

 
Dierenbescherming
Dierengezondheidscentrum Nicolaï
Dierengezondheidscentrum Zuid-Limburg
Dierenartscentrum Gardeniers

Gebruikte Software en Tools:

WordPress.

Google Maps
Google Maps

Wilt u zelf een eigen link aanmelden voor deze pagina, neem dan contact op via onze email met vermelding van de betreffende link. Na goedkeuring zal deze na de volgende update op de site worden geplaatst. N.B.!: De site moet gerelateerd zijn aan  dierenzorg / -verzorging of relevant zijn in een ander opzicht, zoals bijv. Dierengezondheidscentrum Nicolai Nuth.